1. Generella lokala regler
1.1 Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är
tillämplig.
 
1.2 Markeringar,
följande markeringar gäller på banan
Markering / Regel
Vit, out of bounds / 27
Gul, vattenhinder / 26
Röd, sidovattenhinder / 26
Blå, mark under arbete / 25
Blå-Vit, mark under arbete med obligatorisk droppning / 25
 
Plikt för brott mot generell lokal regel; Matchspel – Förlust av hålet / Slagspel – Två slags plikt
 
 
2. Lokala regler
2.1 Gul-svarta
150-meterspinnar
, och avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2
 
2.2 Alla delar
tillhörande bevattningsanläggningen (slangar o dyl) är
oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2
 
2.3 Om ett
ungt träd identifierat med stödpinne/ar påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas på det sätt som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
 
2.4 Stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Lösa delar får inte
avlägsnas. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller förklara den
ospelbar enligt Regel 28.
 

2.5 Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.

Regel 25-1b (ii) är tillämplig.

 
2.6 Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.
 
2.7 Vitmarkerade områden (färg på mark) är mark under arbete. Regel 25-1 är tillämplig
 
2.8 Oflyttbara Hindrande Föremål
nära eller på green
. Lättnad för störande inverkan av oflyttbara hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver får spelaren lättnad utan plikt för ett OHF som befinner sig i hans spellinje, om bollen ligger utanför green och inte i ett hinder och OHF är på eller inom två
klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. Då får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green. Bollen får rengöras när den lyfts.
Lättnad enligt denna lokala regel kan också tas om spelarens boll ligger på green och OHF inom två klubblängder från green befinner sig i hans puttlinje. Spelaren får ta lättnad på följande sätt: Bollen skall lyftas
och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.
 
2.9 Åkermark som gränsar till hål 2, 4
och 5,
är Out of Bounds.
 
2.10 Grannbanan
(GGCC till vänster om hål 9) är Out of bounds.
 
2.11 Drivingrange är Out of bounds
 
Plikt för brott mot lokal regel;
Matchspel – Förlust av hålet / Slagspel – Två slags
plikt
 
 
3. Lokala Ordningsföreskrifter
 
3.1 Banpersonal
har alltid företräde. Vänta på klartecken; en uppsträckt hand från
banarbetare.
 
3.2 Pay &
Play-spelare (ej medlem i golfklubb) skall spela från 150-meterspinnarna.
 
3.3 Spelare med lägst handicap i bollen har golfvettansvaret.
 
3.4
Bunkerkrattor skall placeras i bunkern och med skaftet i spelriktningen.
 
3.5 Bollar
slagna ut i åkermark får inte hämtas